Kontakt

Adres: ul. Szańcowa 25, 01-485, Warszawa
Kontakt: mail: warszawa17@pck.org.pl, telefon: ( 22) 50 65 191, 607-050-655
Godziny otwarcia:  Poniedziałek – Piątek 8:00 – 16:00

Formularz kontaktowy:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w formularzu kontaktowym w celach przedstawienia informacji o szkoleniach, projektach, akcjach MOO PCK, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833) („Ustawa") przez Mazowiecki Oddział Okręgowy PCK, ul. Szańcowa 25, Warszawa.

Dojazd:
Autobusami z centrum 109,171,190,523  (przystanek Białowiejska)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję Panią/Pana, iż:

1)      administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Czerwony Krzyż  z siedzibą przy ul. Mokotowskiej 14, 00-561 Warszawa;

2)      inspektorem ochrony danych w Polskim Czerwonym Krzyżu  jest Pan Andrzej Antoń adres 
e-mail: iod@pck.org.pl;

3)      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przekazania informacji na temat oferty szkoleniowej i innych ofert w tym opiekuńczej na podstawie art. 6 ust 1 pkt a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r ;

4)      odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Polski Czerwony Krzyż;

5)      Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej ;

6)      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres funkcjonowania stowarzyszenia Polski Czerwony Krzyż;

7)      posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8)      ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 
27 kwietnia 2016 r.;

9)      podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przekazania informacji na temat szkoleń i innych ofert w tym opiekuńczej prowadzonej przez  Mazowiecki Oddział Okręgowy PCK. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nie udzielenie informacji na temat szkoleń i innych ofert PCK w tym opiekuńczej Polskiego Czerwonego Krzyża;

10)  Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.