Opieka nad ŻOŁNIEŻAMI POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

represjonowani_logoOchotniczy Korpus Opiekuńczy PCK dzięki dotacji Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych z siedzibą w Warszawie zaopiekuje się ŻOŁNIEŻAMI POWSTANIA WARSZAWSKIEGO.

 

Korpus  „OKO PCK”  po raz drugi otrzymał środki finansowe. Tym razem w wysokości 89 892,00 złotych na świadczenie i organizację usług opiekuńczych w okresie od 01.05.2016r do 30.11.2016r. 20 kombatantów otrzyma fachową pomoc ze strony sióstr PCK II stopnia. Zwiększymy ilość godzin do 6 w tygodniu, pozwoli nam to na dokładne zdiagnozowanie potrzeb w obszarze usług; pielęgniarskich, pielęgnacyjnych i gospodarczych. Dzięki środkom przepracujemy ponad 3300 godzin.

Serdecznie dziękujemy i liczymy na dalszą współpracę Zarząd  OKO PCK