Kursy dla Mieszkańców Ursynowa

W ramach realizacji projektu Kursy pierwszej pomocy dla każdego, finansowanego przez Urząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy,
ze środków z budżetu partycypacyjnego, Centrum Szkoleniowe Mazowieckiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża organizuje bezpłatne kursy z pierwszej pomocy dla mieszkańców Ursynowa.

W ramach realizacji projektu Kursy pierwszej pomocy dla każdego, finansowanego przez Urząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy,
ze środków z budżetu partycypacyjnego, Centrum Szkoleniowe Mazowieckiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża organizuje bezpłatne kursy z pierwszej pomocy dla mieszkańców Ursynowa.

Celem projektu jest podniesienie świadomości, wzrost poziomu wiedzy i umiejętności mieszkańców Dzielnicy Ursynów w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Realizacja zadania pozwoli na zmniejszenie niekorzystnych następstw nieszczęśliwych wypadków i podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców na terenie Dzielnicy Ursynów.

Planujemy przeprowadzić minimum 25 kursów, dla grup 20-25 osobowych.
Kursy realizujemy od maja do grudnia 2019, w dniach i godzinach umożliwiających uczestnictwo w nich zróżnicowanym grupom mieszkańców, w dni powszednie i w weekendy, w godzinach porannych i południowych.

Udział w kursie może wziąć każdy mieszkaniec Ursynowa, który ukończył 13 lat.
Na kurs można się zapisać:
telefonicznie: 609-323-204
e-mailowo: warszawa12@pck.org.pl
na fb: facebook.com/centrumszkoleniowepck

Przy zapisie należy podać:
wybrany termin kursu
imię i nazwisko,
adres zamieszkania lub zameldowania,
telefon kontaktowy i adres e-mailowy.

Harmonogram:

05.11.2019, wtorek w godz. 16.30-21.30, sala 543

14.11.2019, czwartek w godz. 16.30-21.30, sala 543

17.11.2019, niedziela w godz. 9.00-14.00, sala 136

19.11.2019, wtorek w godz. 16.30-21.30, sala 136

20.11.2019, środa w godz. 9.00-14.00, sala 136

Kursy w podanych terminach odbędą się, jeżeli zbierze się odpowiednia liczba osób,jeżeli nie, to będziemy proponować inny termin.

KURS ELEMENTARNY PIERWSZEJ POMOCY
Jest to 5 godzinne szkolenie, po którym uczestnicy, otrzymują dyplom ukończenia kursu.
Program kursu elementarnego:

  1. Ocena sytuacji i zabezpieczenie miejsca wypadku.
  2. Ocena stanu poszkodowanego, kontrola czynności życiowych – ćwiczenia.
  3. Postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym, zmiany pozycji: układanie do pozycji bocznej, bezpieczne odwracanie z brzucha na plecy – ćwiczenia.
  4. Wezwanie służb medycznych
  5. Postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym bez oddechu: Podstawowe Podtrzymywanie Życia (resuscytacja krążeniowo-oddechowa) u osób dorosłych i dzieci- ćwiczenia.
  6. Zawartość apteczki pierwszej pomocy
  7. Postępowanie z poszkodowanym przytomnym – ćwiczenia
  8. Postępowanie w przypadku krwotoków, poważnych ran, oparzeń i złamań- ćwiczenia.
  9. Postępowanie przy innych urazach i nagłych stanach zagrożenia zdrowia lub życia w zależności od zainteresowań uczestników (odpowiedzi na pytania uczestników)

Kursy są prowadzone zgodne z najnowszymi wytycznymi przez wykwalifikowanych i doświadczonych Instruktorów Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża, z wykorzystaniem wysokiej jakości sprzętu. Każdy uczestnik otrzymuje: zeszyt ćwiczeń, saszetkę ratowniczą z maseczką i rękawiczkami, i kodem QR, który po zeskanowaniu wyświetla w telefonie instrukcję pierwszej pomocy.