Prezydium MORHK

logopck

PREZYDIUM  MAZOWIECKIEJ  OKRĘGOWEJ  RADY  HONOROWEGO KRWIODAWSTWA wybrane  na kadencję 2016 – 2019 w następującym składzie:

Włodzimierz Warwas  –  Przewodniczący – Prezes OR PCK Warszawa Południe

Mirosław Szymański  –  Wiceprzewodniczący  –  Prezes OR PCK w Radomiu

Tadeusz Kowalewski  – Wiceprzewodniczący  –  Prezes OR PCK w Legionowie

Marian Wasierzyński  –  członek – Prezes OR PCK   w Nowym Dworze Mazowieckim

Mariusz  Malewicz –  członek –   Sąd Organizacyjny