Informacje ogólne

logopck

Krew to płynna tkanka, składająca się z krwinek czerwonych, krwinek białych, płytek krwi i osocza (plazmy).

  • krwinki czerwone – są odpowiedzialne za transport tlenu do wszystkich komórek organizmu,
  • krwinki białe – są odpowiedzialne za obronę organizmu przed infekcjami,
  • płytki krwi – odpowiadają za zatrzymanie krwawienia,
  • osocze (plazma) – stanowi do 55% objętości krwi, jest to część płynna krwi; zawiera białka (albuminę, czynniki krzepnięcia, białka odpornościowe), jest odpowiedzialne za transport wody i substancji odżywczych do komórek, a także odprowadzanie produktów przemiany materii do wątroby, nerek i płuc.

Wszystkie wyżej wymienione składniki krwi odnawiają się! 

Niezależnie od tego czy jesteś dawcą, czy nie, krew podlega ciągłej wymianie. 

Nie można uzależnić się od oddawania krwi.


Procentowy udział grup krwi w naszej populacji (polskiej)

1% AB Rh-

7%  AB Rh+

2% B Rh-

15% B Rh+

6% 0 Rh-

31% 0 Rh+

6% A Rh-

32% A Rh+


Tylko 15 % populacji polskiej posiada grupę krwi Rh ujemną, dlatego zwracamy się z gorącą prośbą do osób, które posiadają grupę krwi Rh ujemną o systematyczne oddawanie krwi.