Zarząd MOO PCK

Drodzy członkowie PCK prosimy o zapoznanie się z nowym składem Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Mazowieckiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Warszawie Wybranego dnia 14.05.2016r

Zarządu Mazowieckiego Oddziału Okręgowego w Warszawie

JerzyKotowiczPrezes

Prezes – Jerzy Kotowicz

Wiceprezes – Michał Mikołajczyk

Członek – Grażyna Borkowska

Członek – Mieczysław Stefaniuk

Członek – Włodzimierz Żabka

Członek – Marcin Rudnicki

Członek – Igor Góralczuk

 

 

Skład Mazowieckiej Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Warszawie 

Przewodnicząca

Janusz Utrata – Wiceprzewodniczący

Szymon Cichocki – Członek Komisji