Gorączka złota 2020 – kolejna edycja

Szanowni Państwo

Mazowiecki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Warszawie rozpoczyna ósmą edycje konkursu „Gorączka Złota PCK”.  Z tej okazji, zwracamy się do Państwa z propozycją włączenia się do tej szlachetnej akcji.

Wartością przedsięwzięcia są jego ważne cele społeczne – zbiórka pieniędzy na letni wypoczynek dzieci i młodzieży oraz pomoce szkolne i zajęcia pozalekcyjne dla najuboższych dzieci z terenu Warszawy oraz całego Mazowsza. Aby móc udzielić takiego wsparcia Polski Czerwony Krzyż organizuje już po raz ósmy ogólnopolską akcje „Gorączka Złota PCK”, która polega na zebraniu jak największej ilości złotych monet o nominałach 1, 2, i 5 groszowych. Oprócz pozyskania środków kampania ma także wymiar społeczny: promowana jest idea wolontariatu – bezinteresownej pomocy drugiej osobie, uwrażliwiając w ten sposób młode osoby na potrzeby innych.

Program dedykowany jest przede wszystkim placówkom oświatowym z terenu Warszawy oraz Mazowsza jak również Klubom Honorowych Dawców Krwi PCK, firmom oraz instytucjom państwowym. Systematycznie z każdą edycją konkursu wzrasta ilość placówek edukacyjnych oraz firm i instytucji biorących udział w konkursie. W ubiegłej edycji „Gorączki Złota PCK” wzięło udział 328 placówek edukacyjnych oraz 25 różnych firm i instytucji. Pobiliśmy rekord zebranych monet który na Mazowszu wyniósł 7 915,98 kg! Ten sukces zawdzięczamy głównie uczniom szkół i przedszkoli oraz wszystkim osobom z firm oraz instytucji państwowych, które wsparły nas w zbiórce, wrzucając garść złotych monet do skarbonek z logo naszej akcji.

Tak jak i w ubiegłym roku akcja będzie połączona z konkursem. W przypadku szkół biorących udział w akcji przeprowadzony będzie konkurs na największą ilość zebranych monet w czterech kategoriach:

1.Przedszkola

2.Szkoły Podstawowe

3.Szkoły Ponadpodstawowe

4. Firmy

Pierwsze trzy miejsca w każdej z kategorii, zostaną nagrodzone dyplomami oraz upominkami.

Gorąco Państwa zachęcamy do przyłączenia się do akcji  i wsparcia nas w ósmej edycji „Gorączki Złota PCK”. Mamy marzenie pobić kolejny rekord i zebrać ponad 8 ton monet! Wierzymy, że z Państwa pomocą jest to możliwe!

W celu zgłoszenia placówki do konkursu prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres mailowy warszawa@pck.org.pl do dnia 10.03.2020 roku.

Wszelkie informacje na temat akcji można znaleźć na naszej stronie na Facebooku „Gorączka Złota PCK” . Prosimy również o nadsyłanie zdjęć z przebiegu akcji w Państwa placówkach, które moglibyśmy umieszczać na naszej stronie internetowej i tym samym promować całe przedsięwzięcie i działalność Państwa placówki.

Tegoroczna edycja konkursu potrwa do 22 maja 2020 roku. Monety które zostaną zebrane w trakcie trwania zbiórki prosimy dostarczyć do siedziby Mazowieckiego Oddziału Okręgowego PCK w Warszawie na ulicę Szańcową 25 w Warszawie w terminie od 25 do 29.05.2020 roku w godzinach 8:00 – 16:00. Placówka która dostarczy zebrane monety po wyznaczonym terminie nie będzie brana pod uwagę w końcowym podsumowaniu konkursu, jednak jej środki jak najbardziej zasilą akcję pomocową dla dzieci.

Osobą wyznaczoną do współpracy z Państwem jest Pani Dominika Duda-Tyszka koordynator konkursu w Warszawie i na Mazowszu tel. (22) 50 65 191 adres mail: warszawa@pck.org.pl.