Wykaz magazynów PCK

logopck

Punkt koordynacyjny przyjmowania darowizn i udzielania pomocy

Warszawa ul Szańcowa 25
Tel.  602 184 286

magazyny

ZABIERZ   Z  SOBĄ  DOWÓD TOŻSAMOŚCI  ! 
Z uwagi na jednoosobową obsadę prosimy o  telefoniczne upewnienie się czy placówka jest czynna

  • Pracownicy Ośrodków Pomocy proszeni są o uprzedni kontakt telefoniczny przed skierowaniem  klienta do PCK i sprawdzenie czym dysponuje najbliższa placówka PCK.
  • Dowód tożsamości konieczny jest tylko do naszej ewidencji.
  • Pracownik magazynu dysponuje drukami podań, które można wypisać na miejscu.
  • Osoby zgłaszające się po raz pierwszy otrzymują pomoc jednorazową dla jednej osoby.
  • Osoby zgłaszające się po raz kolejny proszone są o potwierdzenie swojej sytuacji w OPS,
  • Ośrodki dla uchodźców mogą  odbierać odzież z magazynów na potrzeby swoich podopiecznych lub kierowanie ich do magazynów  z określeniem oczekiwanej pomocy ustalonej wcześniej z Punktem magazynowym
  • W celu uniknięcia nieporozumień językowych pożądana jest obecność pracownika ośrodka dla uchodźców
  • Osoby w stanie wskazującym po spożyciu alkoholu nie będą obsługiwane, zapraszamy po wyzdrowieniu!

 

Informacja – Irena Drożdż kierownik Działu Pomocy MOO PCK

tel.  602 184 286,   22 50-65-191

KTOŚ czeka na naszą pomoc…

Prośba do Ciebie Darczyńco :
Wydrukuj i zawieś na tablicy informacyjnej w pracy i w bloku gdzie mieszkasz.

Działalność magazynów PCK wspomagana jest przez Urząd Miasta st. Warszawa

Pomóż i TY!   Projekty współfinansuje m. st. Warszawa

stolica

Odzież używaną możesz oddać również w sobotę i niedzielę przy ul. Szańcowa 25 do pojemnika stojącego przy budynku PCK 8.00-20.00