Informacje ogólne

logopck

Polski Czerwony Krzyż Mazowiecki Oddział Okręgowy w Warszawie
01-466 Warszawa, ul. Szańcowa 25
Dział Pomocy, 602 184 286,
e-mail: warszawa14@pck.org.pl
NIP 526 16 50 478,  REGON   007023731-00029, KRS 0000225587

 

Nasze projekty współfinansuje m, st, Warszawa
stolica

Witamy na stronie Działu Pomocy Mazowieckiego Oddziału Okręgowego PCK

Jesteśmy pozarządową organizacją non-profit, utrzymujemy się w 100% z darowizn i dotacji.

 

Mamy dla Ciebie kilka ważnych informacji:

 

Najważniejsza:

 

POMAGAMY POTRZEBUJĄCYM POMOCY  –  POMÓŻ NAM POMAGAĆ

Wspierając  nasze działania pomagasz osobom znajdującym się w trudnej sytuacji

Jak wiele osób otrzyma wsparcie zależy od Państwa decyzji i hojności. Pomagając zyskacie Państwo wdzięczność osób potrzebujących.

NIE ZAWIEDŹ TYCH, CO LICZĄ NA TWOJĄ POMOC NIE ZMARNUJ OKAZJI BY POMÓC

Pomagać można poprzez dokonanie darowizny rzeczowej lub wpłaty bankowej

KONTA BANKOWE

Konto główne:  Milenium Bank    14 1160 2202 0000 0002 0338 5593

Konto ogólne – środki finansowe przeznaczone na cele statutowe, zbiórki publiczne,  na dożywianie, pomoc.

Konto dotacyjne  :  Bank Milenium: Numer konta: 81 1160 2202 0000 0002 0932 7383

konto przeznaczone na środki pochodzące z dotacji i darowizn celowych na finansowanie programów pomocowych, placówek oparcia społecznego, klubów integracyjnych PCK dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, honorowych krwiodawców,  pierwszą pomoc.

Dokonując wpłaty zaznacz: wpłata na działalność Działu Pomocy.

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie każdy z Państwa może zdecydować o przekazaniu 1% swojego podatku dochodowego za dany rok na wsparcie działań organizacji pożytku publicznego KRS 0000225587

Uzyskane środki finansowe staramy się wykorzystać jak najlepiej:  na pomoc najbardziej potrzebującym wsparcia, głównie na zakup żywności,   na czynsz za magazyny prowadzone dla osób oczekujących wsparcia, energię, telefony, na wynajem transportu odzieży i żywności oraz  koszty dystrybucji darowizn.

 Koszty naszej działalności ograniczamy do minimum korzystając z przekazanego przez ofiarodawców sprzętu i mebli biurowych.