2020.02.29 Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy  Oddziału Rejonowego PCK Warszawa Południe

W dniu 29 lutego 2020 r. w Centrum Konferencyjnym PGNiG Termika S.A. w  Warszawie, odbył się Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża Warszawa Południe .

Wybrano nowe władze na kadencję 2020-2024

I . Podczas Zjazdu omówiono i rozpatrzono :

  • sprawozdanie programowo –organizacyjne OR PCK Warszawa Południe za lata 2016 – 2019
  • sprawozdanie z finansowania działalności oddziału rejonowego PCK Warszawa Południe za lata 2016 – 2019
  • sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności kontrolnej w minionej kadencji

Sprawozdania zostały po ich przedstawieniu zatwierdzone  uchwałą  delegatów Zjazdu Rejonowego PCK

II .  Zjazd udzielił absolutorium całemu Zarządowi OR PCK i przystąpiono do wyboru nowych władz statutowych.

III . Na Prezesa Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża Warszawa – Południe wybrano na kolejną VII  kadencję –  Pana Włodzimierza Warwasa.

IV . Wybrano nowe władze statutowe w  składzie:

  • Włodzimierz Warwas – Prezes Oddziału Rejonowego PCK

Zarząd Oddziału Rejonowego PCK Warszawa Południe w składzie :

  • Augustyniak Wiesław
  • Ogieniewski Marek
  • Okraszewski  Jacek
  • Szklany Piotr

V . Do Komisji Rewizyjnej wybrano następujące osoby:
• Mirosław Kwieciński – Przewodniczący Komisji
• Jerzy Kołnierzak
• Marcin Godlewski

VI . Podczas Zjazdu :
• Wyróżnienie „Kryształowe Serce” otrzymali :

  • Pani Izabella Grabowska – Klub HDK PCK „Orlich Gniazd” w Sulejówku
  • Pan Wiesław Augustyniak – Klub HDK PCK przy Straży Miejskiej m.st. Warszawy

VII . Przyjęto główne kierunki działań programowo-organizacyjnych na najbliższą kadencję . Kierunki te określają obszary priorytetowego działania i wyznaczają cele strategiczne
w ramach których prowadzone będą plany pracy w najbliższych latach w jednostkach podstawowych PCK i oddziale rejonowym PCK Warszawa Południe

Opracował : Prezes OR PCK Warszawa Południe – Włodzimierz Warwas

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.