2016.09.10 Konferencja Mazowieckiej Okregowej Rady Honoorwego Krwiodawstwa

konf1Konferencja Sprawozdawczo –Wyborcza Mazowieckiej Okręgowej Rady Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża. W dniu  10 września 2016 roku w Sali Konferencyjnej ZG PCK przy ul. Mokotowskiej 14 w Warszawie w godz.10,00 – 14,00  odbyła się Konferencja Sprawozdawczo – Wyborcza  MORHK w której uczestniczyli :

 • Prezes Mazowieckiego Oddziału Okręgowego PCK prof. Jerzy Kotowicz
 • Dyrektor Biura MOO PCK Pani Elżbieta Bielecka
 • Członek  MORHK – przedstawiciel Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie Pani Marzena Przybysz
 • Kierownik Wydziału Organizacyjnego MOO PCK Pani Honorata Krzywoń
 • Specjalista ds. krwiodawstwa MOO PCK Pani Aneta Godlewska
 • Członkowie powołanej uchwałą zarządu MOO PCK Mazowieckiej Okręgowej Rady Honorowego Krwiodawstwa z Oddziałów Rejonowych woj. mazowieckiego oraz osoby dokooptowane tą samą uchwałą do jej składu / 29 delegatów /

Konferencja prowadzona była zgodnie z Uchwałą nr 268/2014 Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża z dnia 8 grudnia 2014 roku –w sprawie zmian w zasadach funkcjonowania ruchu honorowego krwiodawstwa w Polskim Czerwonym Krzyżui w Regulaminie Rad Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża oraz Uchwałami nr 203 i 204 /2014 z 8 kwietnia 2014 roku.

Obecnych było 21 delegatów co stanowi 72,4 % całości. Podczas konferencji która była zakończeniem kadencji / 23 sierpień 2014 – 10 wrzesień 2016 r /poprzedniego 7-osobowego Prezydium MOO HK PCK, sprawozdanie w imieniu ustępującego Prezydium Radywygłosiłjej PrzewodniczącyPan Włodzimierz Warwas. W swoim wystąpieniu omówiłefekty pracy ustępującej rady oraz problemy które nadal istnieją w ruchu honorowego krwiodawstwa na Mazowszu.

konf1 konf2 konf3 konf4 konf6 konf5 konf8 konf7 konf9 konf10 konf11 konf12 konf15 konf14 konf17 konf16 konf13 konf18 konf19 konf20 konf22 konf23 konf25 konf24 konf21 konf331 konf333 konf26 konf336 konf335 konf334

Okolicznościowe wystąpienia wygłosili również :

 • Prezes MOO PCK Pan prof. Jerzy Kotowicz
 • Pani Marzena Przybysz członek MORHK i jednocześnie przedstawicielRegionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie

Omówili oni aktualną sytuację w służbie krwi ,planowane zamierzenia i cele podejmowanych działań przez różne szczeble resortu zdrowia i innych podmiotów zajmujących się problematyką honorowego krwiodawstwaoraz odpowiadali na wiele pytań zgromadzonych delegatów. W  dyskusji wzięło również udział 15 delegatów.  Na zakończenie przyjęto uchwałę programowąokreślającą kierunki pracy nowej rady nanastępną kadencję i katalog wniosków do przekazania wyższym instancjom.

W przeprowadzonych wyborach wybrano :

 • Przewodniczący Rady – Włodzimierz Warwas /OR PCK W-wa Południe /
 • Wiceprzewodniczący Rady – Tadeusz Kowalewski / OR Legionowo /
 • Wiceprzewodniczący Rady – Mirosław Szymański / OR Radom /
 • Członek prezydium rady – Mariusz Malewicz / Sąd Org.ZGPCK /
 • Członek prezydium rady –Marian Wasierzyński /OR Nowy Dwór Maz./

Przedstawicielem Mazowieckiej Okręgowej Rady Honorowego Krwiodawstwa w Radzie Krajowej został – Pan Mirosław SzymańskI. Niestety w konferencji pomimo zaproszenia nie uczestniczyli przedstawiciele Centrum Krwiodawstwa MSW i Centrum Krwiodawstwa MON z którymi na co dzień również współpracujemy. Szkoda.

Opracował : Włodzimierz Warwas

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności, Krwiodawstwo. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.