Powstanie OKO

Ochotniczy Korpus Opiekuńczy OKO dla bohaterów

newsweek

W trosce o żyjących żołnierzy powstania warszawskiego w dniu 20.08.2014r. zostało podpisane porozumienie pomiędzy Towarzystwem Lekarskim Warszawskim, a Mazowieckim Oddziałem Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża.  W ramach porozumienia powołany został Ochotniczy Korpus Opiekuńczy OKO.

Celem korpusu jest reaktywowanie działalności opiekuńczej sióstr PCK oraz rozpropagowanie wolontariatu wśród studentów warszawskich uczelni ,uczniów Liceum Ogólnokształcącego nr 119 im. Jacka Kuronia w Warszawie, które zgłosiły akces do współpracy. Działania opiekuńcze korpusu oparte na sprawdzonej formule drużyny powstańczej:1 siostra PCK + 4 wolontariuszy  opiekuje się 2 podopiecznymi, skierowane są do powstańców warszawskich, którzy ze względu na stan zdrowia wymagają opieki domowej.

Koordynatorem wszystkich działań OKO został Prezes Mazowieckiego Oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża Prof. Jerzy Kotowicz, funkcję Przewodniczącego Rady Programowej OKO objął Prezes Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego Prof. Jerzy Jurkiewicz, komendantem korpusu OKO został Sławomir Korsan.

W chwili obecnej MOO PCK do opieki nad powstańcami może skierować 25 sióstr PCK oraz 100 wolontariuszy, co pozwala otoczyć opieką 50  żołnierzy powstania warszawskiego. Według Związku Powstańców Warszawskich opieki domowej wymaga od 100 do 200 osób.

Apelujemy o pomoc finansową konieczną dla wyszkolenia i wyposażenia możliwie największej liczby sióstr PCK.

Wpłaty należy dokonać na konto: 50 1160 2202 0000 0002 0932 7456 z dopiskiem „powstańcy warszawscy”.

Kontakt warszawa17@pck.org.pl  tel: 22/ 32 61 233.

Ten wpis został opublikowany w kategorii OKO. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.